Brandglas

Idag finns en mängd olika brandskyddsglas på marknaden som förhindrar och fördröjer brandspridning.

De kan vara laminerade, specialhärdade, keramiska glas och glas med tillsatser som klarar höga temperaturer innan det mjuknar eller spricker.

Det finns olika brandklasser för brandglas beroende på vad ska klara:

E – glaset står emot flammor och rökgaser.
EW – glaset står emot flammor och rökgaser samt minskar värmestrålningen genom glaset.
EI – glaset står emot flammor och rökgaser samt stoppar värmestrålningar genom glaset.

Brandklasserna kombineras med en siffra, ofta mellan 15,60 och 120, som talar om hur länge brandglaset klarar branden i minuter räknat.

Brandglas kan användas i dörrar, fönster, mellanväggar och på fasader. Brandglas kan även kombineras med energibesparingsglas, solskyddsglas, inbrottsskyddande, och personsäkra glas samt även ha en ljuddämpande effekt. Brandskyddsglas måste idag vara en del av ett godkänt system och testas med karm och montagesätt. Brandskydd och montage av brandskyddsglas och partier kräver en stor noggrannhetoch har ett omfattande regelverk, vi vet vad som gäller, kontakta oss om du har frågor.

Glasjouren har tillgång via sina leverantörer till samtliga förekommande brandglas.