Isolerglas

Ett isolerglas består av två eller tre glas som fogats samman med en distansprofil mellan glasen för att minska värmeförluster.

Isolerglas kan kombineras med ett eller flera funktionsglas som t ex: energiglas, värmeavvisande glas bullerdämpande glas, självrengörande glas eller ett säkerhetsglas som försvårar vid inbrott och är personsäkert.

Mellan glasen kan argon gas fyllas för att förbättra U-värdet. Värmeförluster genom glas och fönster mäts i termisk transmission, som kallas U-värde och uttrycks i W/m2K. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga och därmed värmeisolering.

Glasjouren har samarbete med samtliga svenska tillverkare av isolerglas och därmed tillgång till marknadens alla typer av funktionsglas,

Kontakta oss så hjälper vi till med rätt val av isolerglas.