Lamellglas

Laminerat glas har många användningsområden exempelvis för att förhindra personskador, skydda mot inbrott och skadegörelse.

Laminerat glas tillverkas genom att två eller flera glas läggs ihop med en eller flera lager av PVB-folie. Glasen värms upp så att folien häftar fast vid glaset. Därefter läggs glasen och folien tillsammans i en autoklav där folien och glasen under högt tryck och hög temperatur smälts samman till ett glasklart lamellglas. Det är PVB-folien som gör det laminerade säkerhetglaset segt och svårforcerat. När ett laminerat glas överbelastas spricker det. Men glassplittren sitter fast i plastfolien som håller ihop dem och förhindrar möjligheten till genomträngning och minimerar risken för skärskador. Laminering påverkar inte glasets optiska egenskaper. Laminerade glas skyddar dessutom mot UV-strålning, UV-transmissionen är endast är cirka 2% jämfört med cirka 50% i vanligt floatglas.

Laminerat säkerhetsglas hittar du i såväl bostäder, förskolor, daghem, köpcentrum som andra publika miljöer. Laminerat glas används till glasräcken, glasväggar, dörrar och fönster där det finns krav på personsäkra glas. Genom att laminera glaset med en speciell säkerhetsfolie så kan man uppnå olika nivåer på skyddsklasser där det krävs skydd mot till exempel beskjutning, inbrottskydd eller skydd mot nedstörtning, det kan vara räcken där det är risk för skador om man faller igenom glaset. Det är vanligt att försäkringsbolagen ställera krav skyddsglas / laminerade glas i lokaler och butiker för inbrottsskydd.

Laminerat glas kan bearbetas som vanligt floatglas, borras, sågas, slipas, böjas samt Uv-limmas till tex, glasmontrar och andra inredningsdetaljer. Folien som glasen är sammansatta med går att få i olika färgkulörer för finsmakaren.

Laminerade (Person) säkerhetsglas klassas enligt EN 12600

• 2(B)2 Lamellglas 33.1/6,38 mm
• 1(B)1 Lamellglas 33.2/6,76 mm
• 2(B)2 Lamellglas 44.1/8,38 mm
• 1(B)1 Lamellglas 44.2/8,76 mm
• 1(B)1 Lamellglas 55.1/10,38 mm
• 1(B)1 Lamellglas 55.2/10,76 mm
• 1(B)1 Lamellglas 66.1/12,38 mm
• 1(B)1 Lamellglas 66.2/12,76 mm

Laminerade (Inbrott) skyddsglas klassas enligt EN 356

• P2A Lamellglas 33.2/6,76 mm
• P2A Lamellglas 44.2/8,76 mm
• P4A Lamellglas 44.4/9,52 mm
• P5A Lamellglas 44.6/10,28 mm
• P6B Lamellglas 66.8/15,00 mm (även betecknad B1) 30-50 yxhugg
• P7B Flerskiktslamellglas (även betecknad B2) 50-70 yxhugg
• P8B Flerskiktslamellglas (även betecknad B3) över 70 yxhugg

Glasjouren lagerför de flesta typerna av laminerat glas i storformat