Kondens på glas

Kondens på glas kan bero på många olika saker. Här försöker vi klargöra de vanligaste orsakerna.

Varför blir det kondens? Imma, eller kondens, är ett naturfenomen. När fuktig luft möter en kall yta, t.ex. ett fönsterglas, kyls den av och luftfuktigheten avsätts som små vattendroppar på ytan, så kallad kondens.

Varför uppstår kondens på utsidan av glaset?
Under perioder med hög luftfuktighet och stora temperaturskillnader mellan natt och dag, finns det risk att utvändig kondens och i vissa fall iskristaller bildas på välisolerade fönster, med begränsad sikt som följd. Fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen rumsvärme läcker ut genom fönstret. Fönstrets utsida kan då bli kallare än utomhusluften och kondens bildas. Den försvinner under morgontimmarna när glaset efterhand värms upp.

Varför uppstår kondens på insidan av glaset?
Invändig kondens uppstår vanligen på grund av att rumsluften hindras att cirkulera intill fönstret. Ett tätt gardinarrangemang, eller en fönsterbräda monterad tätt intill väggen kan vara orsaken.

Varför blir det kondens mellan glasen i isolerrutan?
Orsaken är ett läckage i isolerglaspaketet orsakat av t.ex. ålder, skada eller fabrikationsfel. Läckaget kan inte tätas utan isolerglaset måste bytas.

Hur motverkas utvändig kondens?
Risken för utvändig kondens minskar om glaset är avskärmat mot himlen, tex av träd eller buskar eller av markiser. Om fönstret vid monteringen placeras så långt in i fasaden som möjligt, minskar detta också kondensrisken. Självrengörande glas motverkar också utvändig kondensbildning.