Räckesglas

Vi måttanpassar och monterar glasräcken/räckesglas i privata och offentliga miljöer.

Det är viktigt att ta hänsyn till dom säkerhetskrav som ställs och att dom efterlevs så att man förebygger olyckor. Vi levererar testade och godkända lösningar till altaner, trappor, restauranger, gym, butiker, centrumanläggningar, privatbostäder såväl utomhus som inomhus.

Vi erbjuder fasta konstruktioner men även höj och sänkbara lösningar som till exempel Svalson ”Cit i lä®” eller ”Café au lä®” som erbjuder ett bättre skydd för väder och vind och förlänger utomhusvistelsen tidig vår och höst.

Prata gärna med oss innan du gör ditt val av räcke.

Vi är återförsäljare åt:
Svalson