Aluminium & stålpartier

Glasjouren monterar också aluminium och stålpartier för fasader och entréer.
Alla stål och aluminiumpartier specialtillverkas efter mått och krav på funktion
tex. isolering eller brandskydd.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för aluminium och stålpartier.

Vi är återförsäljare åt:
Svalson