Energi- & solskyddsglas

Dagens moderna energiglas och solskyddsglas kan hålla värmen inomhus på vintern och värmen ute på sommaren.

Vi kan hjälpa dig att sänka dina värmekostnader med rätt val av energiglas. Mycket energi och pengar kan sparas på uppvärmning och ett behagligare inomhusklimat kan skapas med rätt val av glas.

Även gamla 2 glas fönster kan uppgraderas med ett hårdbelagt energiglas för ett bättre u-värde, från ca 2,9 till ca 1,7. Hårdbelagt energiglas är ett floatglas som i tillverkningen beläggs med en ytterst tunn och hård beläggning. Denna appliceras i en pyrolys på glasets ovansida. Beläggningen släpper igenom dagsljus som vanligt glas men reflekterar den långvågiga strålningen inifrån vilket resulterar i bättre isolering och mindre energiförbrukning.

För isolerglas finns idag glas som kombinerar energiglas och solskyddsglas , så kallade High Perfomance glas, för bästa energibesparing och solskydd. Moderna isolerglas och fönster har U-värden mellan 1,2-0,7 W/kvm.

U-värde är ett mått på värmeläckage genom en konstruktion och uttrycks i W/kvm. När 1 watt passerar genom 1 kvadratmeter vid 1 grads temperaturskillnad är U-värdet 1,0 W/kvm. Ju lägre siffra desto bättre U-värde.

Kontakta oss för rådgivning!