Brandskydd

Vi utför montage av brandskyddsglas och brandklassade fönster och dörrar och våra glasmästare har utbildning och är auktoriserade för brandglasmontage.

För att förhindra och fördröja brandspridning i och mellan fastigheter används brandskyddsglas i dörrar. fönster och fasader. Glasjouren erbjuder ett komplett sortiment av brandglas och levererar samtliga på marknaden förkommande brandskyddande glas från tillverkare, som Vetrotech, Schott, AGC med flera.

Brandskydd kan kombineras med alla andra funktioner som isolering, solskydd, bullerskydd och säkerhet. Det finns flera faktorer som är viktiga att tänka på vid val och montage av brandglas.  Montage av brandglas måste göras enligt tillverkarens anvisningar, annars kanske inte glaset fungerar när det brinner. Vi följer MTK´s  föreskrifter för val och montage av brandskyddsglas och våra glasmästare har rätt utbildning.

Användningsområde

Brandklassade glas sitter monterat i dörrar, fönster, mellanväggar och på fasader. Brandskyddsglas är idag en del av ett godkänt system och glasen testas med ihop med karm och infästningt. Brandskydd och montage av brandskyddsglas och partier kräver en stor noggrannhet och har ett omfattande regelverk, vi vet vad som gäller, alla våra montörer och arbetsledare har uppdaterad MTK-behörighet för montage av brandglas, kontakta oss för rådgivning. Vi kan leverera alla på marnaden förekommande glas.

Gamla trådglas

Förr hade brandklassde glas trådnät i ståltråd som höll ihop glasskivan vid brand. Sådana trådglas sitter fortfarande monterade på många ställen men idag är brandglasen utan trådnät.

Brandklasser

De klasser man talar om när det gäller glas är E, Ew och EI.

E står för att glaset ska stå emot flammor och rökgaser.

W står för krav på minskad värmestrålning som passerar genom glaset.

I står för att glaset helt ska stoppa branden på alla sätt, även värmemässigt.

Klassen E, Ew eller EI kompletteras med en siffra som anger tiden i mnuter glaset sår emot brandspridning 15, 30, 60 och upp till 120 minuter.

Ett EI klassat glas kan man i princip hålla handen mot glasytan när det råder brand på upp till 1000 grader på andra sidan.

Vid val av brandskyddsglas är det viktigt att tänka på var i byggnaden glaset sitter, vad glaset ska skydda och vilka konsekvenserna blir om glaset fallerar. Brandskydd i byggnader regleras av Boverkets byggregler (BBR).