Personskydd

Vi monterar personskyddsglas för minimerad risk för skärskador och fall.

Där risk finns för personskador ska personsäkerhetsglas användas. Det är glas som vid bräckage ger ett brottmönster som minimerar risken för skärskador. För detta ändamål används främst två typer av säkerhetsglas, härdat och laminerat glas. Härdat glas kan också lamineras ihop för att utnyttja båda glasens fördelar.

Härdat glas får sin styrka genom att värmas upp till ca 650° C för att sedan kylas ner snabbt. Glastypen är ca 4-5 gånger starkare än vanligt floatglas. Härdat glas spricker i små bitar (granulerar) vid bräckage, vilket minimerar risken för skärskador.

Laminerat glas tillverkas genom att två eller flera glas läggs ihop med en eller flera lager folie av PVB . Med olika glastjocklekar och antal PVB lager kan olika säkerhetsklasser som uppnås . Till skillnad mot härdat glas, sitter ett laminerat glas kvar när det spricker, vilket gör att skärskador minimeras. Laminerat glas används också där krav på fallskydd genom glas krävs.

I äldre dörrar och fönster sitter det bara vanliga floatglas monterade. Det kan vid olyckor ge allvarliga personskador. I nyproduktion idag finns krav på personsäkra glas men det är också vanligt att vi uppgraderar och personsäkrar äldre dörrar och fönster med härdat eller laminerat glas. Vi vet vilka krav som gäller enligt Boverkets byggregler (BBR) och monterar alla typer av personskyddsglas. Laminerade glas klass 1(B)1 har vi som lagervara även i våra servicebilar för snabbt utbyte vid skador. Härdat glas är alltid en beställningsvara då det inte går att bearbeta efter härdning.

Vill du läsa mer om glastyperna kan du läsa mer på våra sidor under produkter.

Säkerhetsglas klassas enligt SSEN 12600