Lamellglas

Lamellglas har många användningsområden exempelvis för att förhindra personskador, skydda mot inbrott och skadegörelse. Laminerat säkerhetsglas hittar du i såväl bostäder, förskolor, daghem, köpcentrum som andra publika miljöer. Laminerat glas används till glasräcken, glasväggar, dörrar och fönster där det finns krav på personsäkra glas. Genom att laminera glaset med en speciell säkerhetsfolie ( PVB ) så kan man uppnå skyddsklasser som uppfyller de krav som krävs för skydd mot till exempel beskjutning, inbrott, fall och personskydd där det finns risk för skärskador om man faller igenom glaset. Det är vanligt att försäkringsbolag ställer krav skyddsglas / laminerade glas i lokaler och butiker för ökat inbrottsskydd.

Tillverkning och funktion

Laminerat glas tillverkas genom att två eller flera glas läggs ihop med en eller flera lager av PVB-folie. Glasen värms upp så att folien häftar fast vid glaset. Därefter läggs glasen och folien tillsammans i en autoklav där folien och glasen under högt tryck och hög temperatur smälts samman till ett glasklart lamellglas. Det är PVB-folien som gör det laminerade säkerhetglaset segt och svårforcerat. När ett laminerat glas överbelastas spricker det. Men glassplittren sitter fast i plastfolien som håller ihop dem och förhindrar möjligheten till genomträngning och minimerar risken för skärskador. Laminering påverkar inte glasets optiska egenskaper. Laminerade glas skyddar dessutom mot UV-strålning, UV-transmissionen är endast är cirka 2% jämfört med cirka 50% i vanligt floatglas.

Glasen tillverkas i lagerstorlek maximalt 6000×3210 mm. Laminerat glas kan bearbetas som vanligt floatglas, borras, sågas, slipas, böjas samt Uv-limmas till tex, glasmontrar och andra inredningsdetaljer. Folien som glasen är sammansatta med går att få i olika färgkulörer för finsmakaren.

Skyddsklasser på lamellglas

Laminerade (Person) säkerhetsglas klassas enligt EN 12600

• 2(B)2 Lamell 33.1/6,38 mm
• 1(B)1 Lamell 33.2/6,76 mm
• 2(B)2 Lamell 44.1/8,38 mm
• 1(B)1 Lamell 44.2/8,76 mm
• 1(B)1 Lamell 55.1/10,38 mm
• 1(B)1 Lamell 55.2/10,76 mm
• 1(B)1 Lamell 66.1/12,38 mm
• 1(B)1 Lamell 66.2/12,76 mm

Laminerade (Inbrott) skyddsglas klassas enligt EN 356

• P2A Lamell 33.2/6,76 mm
• P2A Lamell  44.2/8,76 mm
• P4A Lamell 44.4/9,52 mm
• P5A Lamell 44.6/10,28 mm
• P6B Lamell 66.8/15,00 mm (även betecknad B1) 30-50 yxhugg
• P7B Flerskiktslamellglas (även betecknad B2) 50-70 yxhugg
• P8B Flerskiktslamellglas (även betecknad B3) över 70 yxhugg

Glasjouren lagerför de flesta tjocklekar av laminerat glas i storformat