Lamellglas

Lamellglas har många användningsområden exempelvis för att förhindra personskador, skydda mot inbrott och skadegörelse. Denna typ av säkerhetsglas hittar du i såväl bostäder, förskolor, daghem, köpcentrum som andra publika miljöer. Finns det finns risk för  skärskador om man faller igenom glaset  skall man använda laminerade glas. Genom att laminera ihop 2 eller flera glas med en speciell säkerhetsfolie ( PVB ) så kan man uppnå skyddsklasser som uppfylla krav på skydd mot  beskjutning, inbrott, fall och personskydd . Det är vanligt att försäkringsbolag ställer krav skyddsglas / laminerade glas i lokaler och butiker för ökat inbrottsskydd.

Tillverkning och funktion

Tillverkning av laminerat glas görs genom att två eller flera glas läggs ihop med en eller flera lager av PVB-folie och sedan värms upp så att folien häftar fast vid glaset. Glasen läggs med folien mellan glasen i en autoklav där de under högt tryck och temperatur smälts samman till en glasklart enhet. Det är PVB-folien som gör det laminerade säkerhetglaset segt och svårforcerat. Om man överbelastar eller slår på ett laminerat glas spricker det, men glasskärvorna sitter fast i plastfolien som håller ihop glaset och förhindrar möjligheten till genomträngning och minimerar risken för skärskador. Laminering påverkar inte glasets optiska egenskaper. Laminerade glas skyddar dessutom mot UV-strålning, UV-transmissionen är endast är cirka 2% jämfört med cirka 50% i vanligt floatglas.

Lagerstorleken på lamellglas är maximalt 6000×3210 mm.  På samma sätt som med vanligt floatglas och kan  man borra, såga slipa och böja lamellglas. Med  Uv-limning går det också att tillverka glasmontrar och andra inredningsdetaljer av lamellglas. Folien som glasen är sammansatta med går att få i olika färgkulörer.

Skyddsklasser på lamellglas

Klassning av laminerade personäkerhetsglas gör enligt EN 12600

• 2(B)2 Lamell 33.1/6,38 mm
• 1(B)1 Lamell 33.2/6,76 mm
• 2(B)2 Lamell 44.1/8,38 mm
• 1(B)1 Lamell 44.2/8,76 mm
• 1(B)1 Lamell 55.1/10,38 mm
• 1(B)1 Lamell 55.2/10,76 mm
• 1(B)1 Lamell 66.1/12,38 mm
• 1(B)1 Lamell 66.2/12,76 mm

Klassning av laminerade inbrottsskyddande görs enligt EN 356

• P2A Lamell 33.2/6,76 mm
• P2A Lamell 44.2/8,76 mm
• P4A Lamell 44.4/9,52 mm
• P5A Lamell 44.6/10,28 mm
• P6B Lamell 66.8/15,00 mm (även betecknad B1) 30-50 yxhugg
• P7B Flerskiktslamellglas (även betecknad B2) 50-70 yxhugg
• P8B Flerskiktslamellglas (även betecknad B3) över 70 yxhugg

Glasjouren lagerför de mest förekommande tjocklekar och typer av laminerat glas i storformat