Kultur och antikglas

Kultur och Antikglas

Gamla hus skall ha gamla glas för rätt utseende och liv i fasaden.

Om man byter ut ett gammalt kultur/antikglas i ett fönster mot ett nytt floatglas som är helt plant syns det tydligt när man ser på huset från utsidan. Ett floatglas reflekterar inte solljus på samma sätt som ett kulturglas och saknar liv i ytan. Spröjs framträder bättre med kulturglas och visst är det vacker med ojämnheter i glaset när man tittar ut. Gammalt maskindraget glas varierar mycket i kvalitet, allt från mycket nära floatglaset i utseende till mycket ojämnheter och dragningar. Munblåst glas, som är mycket äldre och sällan förekommande idag, skiftar mycket i tjocklek och har mycket luftbubblor i glasmassan.

Vi lagerför Schott Restover, som vi tycker är det bästa antikglaset för äldre fönster från början av 1900 talet. Det har ojämnheter men inte några luftbubblor. Vi har inte med glaset i våra servicebilar då det är känsligare för bräckage vid transport än vanligt glas.

Tala om för oss när du vill ha antik/kulturglas monterat i dina fönster.