Värmesprickor

Värmesprickor i isolerglas uppkommer när det uppstår för stora temperaturskillnader över glasets yta.

Då en del av en glasyta värms och utvidgas uppstår dragspänningar mot den del av glaset som har lägre temperatur och sprickor kan uppstå. Detta kan ske redan vid 35-40 graders temperaturskillnad över glaset. Sprickorna som uppstår har alltid ett typiskt utseende och har sin början 90 grader mot glaskanten som sedan kan övergå till flera sprickor längre ut på glasytan. De kan variera från enstaka till flera beroende på hur kraftigt ”värmechock ´´ som glaset utsatt för. Moderna isolerglas med låga u-värden och energiglas är extra känsliga då de snabbt kan värmas upp av solljus. Risken för värmesprickor på grund av solljus eller skuggning är störst tidig vår och sen höst då utetemperaturern är låg på natten och solvärmen träffar glaset på morgonen. Värmesprickor i glas benämns benämns också som termiska sprickor.

Vanliga orsaker till värmesprickor är till exempel.

  • Solfilmer, persienner och markiser som skuggar och orsakar en ojämn temperatur över glasytan.
  • Värme från radiatorer, spisar, belysning eller andra värmekällor för nära glaset.
  • Föremål som ligger emot eller står nära glasens insida kan orsaka för stora temperaturskillnader när solen ligger på.
  • Gardiner som ligger nära eller emot glasytan är en vanlig orsak.
  • Skärmtak, markiser eller byggnadsdelar som skuggar glaset delvis.

Flera olika åtgärder kan vidtas för att minska risken för värmesprickor i isolerglas.

  • Slipade glaskanter i isolerglasen för att minska risken för microsprickor från tillverkning.
  • Det viktigaste är att se till att luftcirkulationen på insidan av glaset är tillräcklig och inte blockeras.
  • Användning av härdade glas som tål betydligt större temperaturskillnad än vanligt floatglas.

Kontakta oss gärna för rådgivning.