Värmesprickor

Värmesprickor i isolerglas uppkommer om det uppstår för stora temperaturskillnader över glasets yta.

Då en del av glasytan värms upp och utvidgas uppstår dragspänningar mot ytan med lägre temperatur och sprickor uppstår. Sprickor kan uppstå redan vid 35-40 graders temperaturskillnad över glaset. Dom får alltid ett typiskt utseende och har sin början 90 grader mot glaskanten som kan övergå till flera sprickor längre ut på glasytan. Sprickorna kan variera från enstaka till flera beroende på hur kraftigt “värmechock ´´ som glaset utsatt för. Moderna isolerglas med låga u-värden och energiglas är extra känsliga och kan snabbt värmas upp av solljus. Riskerna för värmesprickor på grund av solljus är störst tidig vår och sen höst då utetemperaturen är låg på natten men solvärmen träffar glaset på morgonen. Värmesprickor i glas benämns benämns också som termiska sprickor.

Vanliga orsaker till värmesprickor.

  • Solfilmer, persienner och markiser som orsakar en ojämn temperatur över glasytan.
  • Värme från radiatorer, spisar, belysning eller andra värmekällor för nära glasen.
  • Föremål som ligger emot eller ställs nära glasens insida kan orsaka för stora temperaturskillnader när solen ligger på.
  • Gardiner som ligger nära eller emot glasytan är en vanlig orsak.

Flera olika åtgärder kan vidtas för att minska risken för värmesprickor i isolerglas.

  • Användning av härdade glas som tål betydligt större temperaturdifferenser än vanligt floatglas.
  • Slipade glaskanter i isolerglasen för att minska risk för microsprickor från tillverkning.
  • Det viktigaste är att se till att luftcirkulationen på insidan av glaset är tillräcklig och inte blockeras.

Kontakta gärna oss för rådgivning.