Bullerdämpande

För ljudisolering av fönster används laminerade glas som har utmärkta ljuddämpande egenskaper. Med en en speciell ljuddämpande folie mellan glasen kan ljudreduceringen ökas ännu mer och ljudlamellglas kan ljudisoler fönster från störande ljudkällor så som trafik, fläktar , lekplatser mm. Oönskat ljud påverkar hälsa och livskvalitet. Störande ljud kan orska sömnstörningar som kan ge negativa hälsoeffekter som  kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och försämrat  välmående.

Ljudlamellglas användas som enkelglas i mellanväggar på t.ex. kontor eller konferensrum. Det kan också byggas in i isolerglas för att skydda mot buller och oönskade ljud. De ljuddämpande egenskaperna i isolerglas förbättras om man kombinera ljudlamellglaset med olika glastjocklekar och avstånden mellan glasen och få ännu bättre ljudreducering. I äldre fastigheter med tvåglasfönster finns också bullerdämpande lamellglas med hårdbelagd energibeläggning för att kombinera bullerdämpning och energibesparing. För att uppnå bäst ljudegenskaper måste man på plats bedöma fönstrens konstruktion och vilken typ av buller som skall reduceras. Fönstrens tätning och eventuella fönsterventiler  måste också ses över. Vi har stor erfarenhet av ombyggnad av fönster för förbättring av ljudisolering.

Ring till oss för konsultation om dina bullerproblem och ljudisolera dina fönster.