Isolerglas

Moderna isolerglas byggs upp i olika kombinationer för att få olika önskade egenskaper. Det består av två eller tre glas som fogas samman med en distansprofil och argongas fylls mellan glasen för att minska värmeförluster.

Funktion och egenskaper

Den främsta funktionen med isolerglas är energibesparing men flera funktioner kan kombineras. Till exempel kan man förbättra säkerhet, personskydd, solskydd, brandskydd eller bullerisolering.  Idag finns också möjlighet att få glasen solkyddande självrengörande och kondensfria. När man mäter värmeförluster/termisk transmission  genom glas och fönster kallas det U-värde och uttrycks i W/m2K,  lägre U-värde lika med bättre isoleringsförmåga och därmed bättre värmeisolering.  Gamla 2-glas fönster har ett U-värde på ca.2,8 W7m2K, dagens bästa isolerglas kan komma ner till 0,6 w/m2K.

Våra leverantörer av isolerglas

Isolerglas är en beställningsvara som måste måttbeställas, det finns inte på lager i några standard storlekar. Glasjouren har samarbete med samtliga svenska och europeiska tillverkare och därmed tillgång till marknadens alla typer av funktionsglas. Alla glas som vi levererar och monterar är CE eller P-märkta, med täthetsgaranti.

Viktigt att tänka på vid montage av isolerglas

Det är viktigt att definiera funktionskraven på glaskonstruktionen för att välja rätt uppbyggnad på isolerglasen. Vid nymontage idag finns det också byggtekniska krav på fallskydd, personsäkerhet och brandskydd beroende på glasets placering.  Vid montering av är det också viktigt att följa gällande montageinstruktoner enligt MTK  för att glastillverkarens garnatier skall gälla.  Ett felaktigt transporterat glas kan ha försämrad funktion och förkortad livslängd. Våra fordon är specialutrustade för korrekt transport av isolerglas och våra glasmästare har rätt utbildning och kan garantera att glaset blir korrekt hanterat hela vägen till din leverans. Vi vet vilka regler som gäller, all personal på Glasjouren har utbildning och MTK-behörighet för alla typer av montage.

Kontakta oss på Glasjouren så hjälper vi till med rätt val och korrekt montage av isolerglas.