Brandglas

Idag finns en mängd olika brandskyddsglas på marknaden som förhindrar och fördröjer brandspridning. De kan vara laminerade, härdade, keramiska glas och glas med tillsatser som klarar höga temperaturer innan det mjuknar eller spricker.

Användningsområde och montage

Brandklassade glas används i dörrar, fönster, mellanväggar och på fasader. Brandglas kan även kombineras med energibesparingsglas, solskyddsglas, inbrottsskyddande, och personsäkra glas samt även ha en ljuddämpande effekt. Brandskyddsglas måste idag vara en del av ett godkänt system och testas med karm och montagesätt. Brandskydd och montage av brandskyddsglas och partier kräver en stor noggrannhet och har ett omfattande regelverk, vi vet vad som gäller, alla montörer och arbetsledare har uppdaterad MTK-behörighet för montage av brandglas, kontakta oss för rådgivning.

Klasser

Det finns olika brandklasser för brandglas beroende på krav och placering

E – glaset står emot flammor och rökgaser.
EW – glaset står emot flammor och rökgaser samt minskar värmestrålningen genom glaset.
EI – glaset står emot flammor och rökgaser samt stoppar värmestrålningar genom glaset.

Brandklasserna kombineras med en siffra, ofta mellan 15,60 och 120, som talar om hur länge brandglaset klarar utvecklad brand i minuter räknat.

Vi har tillgång till samtliga förekommande brandglas från våra leverantörer  tex. Pilkington, Saint Gobain, AGC och Schott mfl.