Härdat glas

Härdat glas används ofta till inredningsglas och när glaset behöver vara personsäkert eller klara stora temperaturskillnader.

Användningsområde för härdat glas

Exempel på användningsområden är till exempel som inredningsglas är t.ex. duschdörrar, väggar i glas, köksglas, stänkskydd och när glaset behöver vara personsäkert eller tåligt för stora temperaturskillnader som i närhet av spisar, kaminer eller andra värmekällor. Glastypen används även i isolerglas för att elliminera risk för värmesprickor  och termiska sprickor i glas osm absorberar mycket värme, Glaset används i offentliga miljöer och i privata bostäder där särskilda krav på personsäkerhet föreligger. När det går sönder så splittras det i små granuler (splitter) som minimerar risken för skärskador. Härdat glas är ca 4-5 gånger starkare än vanligt floatglas och tål slag bättre än ett vanligt floatglas. Det går också att laminera med andra glastyper för att uppnå extra hållfasthet som i t.ex. glasräcken, skärmtak eller glasgolv eller tak.

Tillverkning och egenskaper

Härdat glas får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650° C, så att det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. När glaset är härdat så går det inte att skära eller bearbeta. Glastypen är alltid en beställningsvara. Ett härdat glas har samma ljustransmission, genomsikt, ythårdhet, reptå-lighet och böjstyvhet före och efter härdningen. Det går att få belagda härdade glas för att uppnå energieffektiva/värmeavisande kombinationer i t.ex. isolerglas. Glastypen tål laster väsentligt bättre än vanligt glas och uppfyller kraven för personsäkerhetsklass 1(C)3 – 1(C)1. Det håller för hårda sparkar eller en människa som faller handlöst mot glaset.

Kontakta oss för rådgivning när du behöver härdat glas. Ring oss!