Fönster

Fönster till villor och bostadsrättsföreningar

Vi återförsäljare av fönster från Sveriges ledande tillverkare Elitfönster. Att välja rätt fönstermodell har stor betydelse för husets utseende och identitet. Vi kan vägleda dig i ditt val. Vi ser till att fönstren uppfyller Boverkets Byggregler, BBR´s regelverk som anger minimikrav på byggnader.

Trä är det bästa fönstermaterialet, med lång livslängd, klassiskt utseende och enkelt underhåll samt ett bra miljöval. Vill du minska underhållsbehovet ytterligare kan du välja träfönster med aluminiumbeklädd utsida. Spara energi med moderna fönster och få tillbaka en del av din investering varje år minskad energiförbrukning. Gamla dåligt isolerade fönster kan stå för en tredjedel av husets värmeläckage. Vi hjälper till med att välja rätt fönster för din villa eller förening. Vi kan ge råd om val av energi, solskydd och säkerhetsglas mm.

Kontakta oss för offert eller konsultation angående ditt fönsterbyte.

Vi är återförsäljare av fönster från:
Elitfönster
Outline