Är Glasjouren dyrare än andra glasmästerier?

För bokade arbeten dagtid har vi mycket konkurrenskraftiga priser. Under jourtid har vi en högre taxa och en jourkostnad för en utryckning.