Jag vill dämpa ljudet utifrån. Vilket glas ska jag ha då?

Läs mer om det på vår sida ”Bullerdämpandeglas