Vad är det för U-värde på gamla och nya fönster?

Ett äldre, kopplat fönster (två enkelglas och delbar båge) har ett U-värde på ungefär 2,9. Ett äldre isolerglasfönster med 3- eller 2-glas i enkelbåge håller ett U-värde på omkring 2,7 – 1,8. Nya moderna 3-glas har U-värde mellan 0,7 – 1,3.