Personal

All personal hos Glasjouren har lång erfarenhet av glasbranchen och stor yrkesstolthet.  Vi trivs ihop och med vårt jobb. Det tror vi också märks när vi möter dig som kund.

Christer Nyman
VD
08-20 10 00
info@glasjour.se
Christer är företagets VD som grundade företaget tillsammans med sin far år 2003. Christer har sedan 1989 arbetat inom glas- och hantverksbranschen.
Stefan Odelhall
Glasmästare
08-20 10 00
info@glasjour.se
Stefan har erfarenhet av glasmästaryrket sedan 1977 och började vid Glasjouren 2007.
Jonas Larsson
Glasmästare
08-20 10 00
info@glasjour.se
Jonas har arbetat som glasmästare & snickare vid Glasjouren sedan 2006 och började i yrket 1990.
Lennart Halldin
Glasmästare
08-20 10 00
info@glasjour.se
Lennart har arbetat som glasmästare vid Glasjouren sedan 2010 men har varit med som underentreprenör sedan 2003. Lennart har lång erfarenhet av glasmästeriyrket där han började 1989.
Janne Asplund
Glasmästare
08-20 10 00
info@glasjour.se
Janne har arbetat som glasmästare vid Glasjouren sedan 2013 men fanns redan tidigare med som underentreprenör. Janne har arbetat i glasbranschen sedan 1978.
Joakim Jörgensen
Glasmästare
08-20 10 00
info@glasjour.se
Joakim har arbetat i glasbranschen sedan 1988 och hos Glasjouren sedan 2015.
Annika Nyman
Ekonomi
08-20 10 00
ekonomi@glasjour.se
Annika är företagets administratör och har hand om ekonomiarbetet. Hon började i företaget 2008.
Lisa ”Hörru”
Personalansvarig
08-20 10 00
info@glasjour.se
Lisa började hos Glasjouren 2014 och arbetar med Christer.