• Antikglas

Kultur-/antikglas

Gamla hus skall ha gamla glas för rätt utseende och liv i fasaden.

Om man byter ut ett gammalt glas i fönster mot ett nytt floatglas som är helt plant syns det tydligt när man ser på huset från utsidan. Ett antikglas reflekterar inte solljus på samma sätt och spröjs framträder bättre Och visst är det vacker med lite liv i glaset när man tittar ut. Gammalt maskindraget glas kallas ofta för kulturglas och varierar mycket i kvalitet, allt från mycket nära floatglaset i utseende till mycket ojämnheter och dragningar. Munblåst glas, som är mycket äldre och sällan förekommande idag, skiftar mycket i tjocklek och har mycket luftbubblor i glasmassan.

Vi lagerför ett glas, Schott Restover, som vi tycker är bra för de flesta äldre fönster, det har ojämnheter men inte några luftbubblor. Vi har inte med glaset i våra servicebilar då det är känsligare för bräckage vid transport än vanligt glas.

Tala om för oss när du vill ha antik/kulturglas monterat i dina fönster.