• Helt personskyddsglas

Personskydd

Där risk finns för personskador ska personsäkerhetsglas användas som vid bräckage ger ett brottmönster som minimerar risken för skärskador. För detta ändamål används främst två typer av säkerhetsglas, härdat och laminerat glas.

Härdat glas får sin styrka genom att värmas upp till ca 650° C för att sedan kylas ner snabbt. Härdat glas är ca 4-5 gånger starkare än vanligt floatglas. Glas som härdats granulerar vid bräckage, vilket minimerar risken för skärskador.

Laminerat glas tillverkas genom att två eller flera glas läggs ihop med en folie av PVB i olika tjocklekar, beroende på vilken säkerhetsklass som ska uppnås. Till skillnad mot härdat glas, sitter ett laminerat glas kvar i den omgivande konstruktionen när det spricker, vilket gör att skärskador minimeras.

I nyproduktion idag finns krav på personsäkra glas men det är också vanligt att vi uppgraderar och personsäkrar äldre dörrar och fönster med härdat eller laminerat glas. Vi vet vilka krav som gäller och monterar alla typer av personsäkerhetsglas. Laminerade glas klass 1(B)1 har vi som lagervara även i våra servicebilar, härdat glas är alltid en beställningsvara då det inte går att bearbeta efter härdning.

Säkerhetsglas klassas enligt SSEN 12600