Bullerdämpande

Laminerade glas har utmärkta ljuddämpande egenskaper. De egenskaperna kan förstärkas ytterligare med en speciell ljuddämpande folie mellan glasen.

Lamellglasen kan användas som enkelglas i mellanväggar på t.ex. kontor eller byggas in i isolerglas i kombination med energiglas, solskyddsglas eller inbrottsskyddande glas för skydd mot buller från trafik mm.

För att förbättra egenskaperna i ljuddämpande isolerglas kombineras olika glastjocklekar och avstånden mellan glasen är olika och ökas. För bullersanering i fastigheter med äldre tvåglasfönster finns också bullerdämpande lamellglas med hårdbelagd energibeläggning för både bullerdämpning och energibesparing. För att uppnå bäst ljudegenskaper måste man på plats bedöma fönstrens konstruktion och vilken typ av buller som skall reduceras. Ofta måste fönstrens tätning och även ventilation ses över. Vi har stor erfarenhet av ombyggnad av fönster för förbättring av ljudisoleringen.

Ring till oss för konsultation om dina bullerproblem.