Glasjourens hantering under Covid-19 pandemin

Vi vill med detta försäkra dig om att vi gör vårt yttersta för att hålla ditt hem/arbetsplats (och därmed även vår arbetsplats) säker och minimera smittspridningen av COVID-19. En hög medvetenhet och noggrann försiktighet gäller i allt vi gör.

  • Vi är friska när vi jobbar. Har vi minsta symtom stannar vi hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer (www.folkhalsomyndigheten.se) och vi är tacksamma om även du som uppdragsgivare gör det.
  • God handhygien är en viktig åtgärd för att förhindra smittspridning. Därför spritar/tvättar vi händerna noggrant och ofta.
  • All personal har tillgång till munskydd när så behöver användas.
  • Då våra lastbilar är rullande verkstäder ser vi till att så många arbetsmoment som är möjliga förläggs utomhus.
  • Förseningar kan uppstå med tanke på Covid-19. Om vi behöver vara hemma på grund av misstänkt sjukdom ber vi er om respekt för detta beslut då det är i såväl ditt, som samhällets intresse.