Energi- & solskyddsglas

Dagens moderna glas kan hålla värmen inomhus på vintern och värmen ute på sommaren.

Mycket energi och pengar kan sparas på uppvärmning och ett behagligare inomhusklimat kan skapas med rätt val av glas. Vi kan hjälpa dig att sänka dina värmekostnader.

U-värde är ett mått på värmeläckge genom en konstruktion och utrycks i W/kvm. När 1 watt passerar genom 1 kvadratmeter vid 1 grads temperaturskillnad är U-värdet 1,0 W/kvm. Ju lägre siffra desto bättre U-värde.

Även gamla 2 glas fönster kan uppgraderas med ett hårdbelagt energiglas för ett bättre u-värde, från ca 2,9 till ca 1,7. Energiglas är ett floatglas som i tillverkningen beläggs med en ytterst tunn och hård beläggning. Denna appliceras i en pyrolys på glasets ovansida. Beläggningen släpper igenom dagsljus som vanligt glas men reflekterar den långvågiga strålningen inifrån vilket resulterar i bättre isolering och mindre energiförbrukning.

För isolerglas finns idag glas som kombinerar energibesparing och solskydd, så kallade High Perfomance glas. Moderna isolerglas och fönster har U-värden mellan 1,2-0,7 W/kvm.

Kontakta oss för rådgivning!