Varför uppstår kondens mellan glasen i isolerrutan?

Läs mer om detta på vår sida: ”Kondens på glas