Isolerglas

Ett isolerglas består av två eller tre glas som fogats samman med en distansprofil mellan glasen för att minska värmeförluster. Isolerglaset kan byggas upp i olika kombinationer för att få olika egenskaper.

Funktion och egenskaper

Den främsta funktionen med är energibesparing men flera funktioner kan kombineras. Till exempel kan man förbättra säkerhet, solskydd, brandskydd eller bullerisolering.  Idag finns också möjlighet att få glasen självrengörande och kondensfria.  Mellan glasen fylls argongas för att förbättra isoleringsförmågan. Värmeförluster genom glas och fönster mäts i termisk transmission, som kallas U-värde och uttrycks i W/m2K. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga och därmed värmeisolering. Det finns ett näst intill oändligt antal kombinationer som kan göras. Två eller treglas, tjocklek, distansbredd och färg, personsäkerhet, energi, buller mm. Du kan få praktiskt taget samtliga funktioner inbyggda i ett isolerglas.

Våra leverantörer av isolerglas

Isolerglas är en beställningsvara som måste måttbeställas, det finns inte i några standard storlekar. Glasjouren har samarbete med samtliga svenska och europeiska tillverkare och därmed tillgång till marknadens alla typer av funktionsglas. Alla glas som vi levererar är CE eller P-märkta.

Viktigt att tänka på vid montage av isolerglas

Det är viktigt att definiera funktionskraven på glaskonstruktionen för att välja rätt. Först ska de byggtekniska kraven säkerställas. Sedan måste man bestämma om man vill uppnå högre prestanda än minimikraven eller komplettera med andra krav på glaset. Vid montering av isolerglas är det viktigt att följa gällande montageinstruktoner enligt MTK.  Monteras inte glasen korrekt kan leverantörernas garantier utgå samt glaset funktion försämras eller helt utgå. Vid nymontage idag finns det också byggtekniska krav på fallskydd, personsäkerhet och brandskydd beroende på glasets placering.  Vi vet vilka regler som gäller, all personal på Glasjouren har utbildning och behörighet för alla typer av montage. Det är också viktigt hur glaset transporteras hela vägen från fabrik till kund.  En felaktig transport kan skada glasets funktion och hållbarhet. Våra fordon är specialutrustade för korrekt transport av isolerglas och våra glasmästare har rätt utbildning.

Kontakta oss så hjälper vi till med rätt val och korrekt montage av isolerglas.