• Värmespricka

Värmesprickor

Värmespänningar och sprickor i glas kan uppkomma om det uppstår temperaturskillnader mellan mitten och kanterna på ett glas.

Då den varmare delen av glaset utvidgas uppstå dragspänningar i den kallare del och sprickor kan uppstå. Temperaturskillnader kan uppkomma om en del av ett glas är skuggad eller kraftigt solbestrålad, solfilmer och persienner påverkar också. Värme från radiatorer, spisar eller andra värmekällor kan också orsaka värmesprickor. Sprickorna får alltid ett typiskt utseende och har sin början 90 grader mot glaskanten och kan övergå till flera sprickor längre ut på glasytan. Moderna isolerglas med låga u-värden och energiglas är extra känsliga och värmesprickor kan uppstå om föremål ställs nära eller emot glaset på insidan. Flera olika åtgärder kan vidtas för att minska risken för värmesprickor, det enklaste är att använda härdade glas som tål betydligt större temperaturdifferenser än vanligt floatglas.