Härdat glas

Härdat glas används ofta till inredningsglas och när glaset behöver vara personsäkert eller klara stora temperaturväxlingar.

Exempel på användningsområden av härdat glas som inredningsglas är t.ex. duschdörrar, väggar i glas, köksglas, stänkskydd och när glaset behöver vara personsäkert eller tåligt för stora temperaturskillnader som i närhet av spisar, ugnar, kaminer mm.

Glaset används i offentliga miljöer och i privata bostäder där särskilda krav på personsäkerhet föreligger. När det går sönder så splittras det i små granuler (splitter) som minimerar risken för skärskador. Härdat glas är ca 4-5 gånger starkare än vanligt floatglas och tål slag bättre än ett vanligt floatglas.

När glaset är härdat så går det inte att skära eller bearbeta, därför är också härdat glas alltid en beställningsvara.

Härdat glas går att laminera för att uppnå extra hållfasthet som i t.ex. glasräcken, skärmtak eller glasgolv. Härdat glas går att få belagda för att uppnå energieffektiva/värmeavisande kombinationer i t.ex. isolerglas.

Härdat glas får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650° C, så att det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten.

Termiskt härdat glas tål laster väsentligt bättre än vanligt glas och uppfyller kraven för personsäkerhetsklass 1(C)3 – 1(C)1.

Är du tveksam om vilket härdat glas du behöver. Ring oss!